Work

Responsible Service of Alcohol (RSA)

In Australië moet je voordat je in een bar, restaurant of nachtclub mag werken (in principe overal waar ze alcohol schenken) eerst een RSA-cursus doen. RSA staat voor ‘Responsible Service […]